1795

Uit wikizevenbergen
Ga naar: navigatie, zoeken


Eeuwen: 17e eeuw18e eeuw19e eeuw

Jaren: 1790 - 1791 - 1792 - 1793 - 1794 - 1795 - 1796 - 1796 - 1797 - 1798 - 1799


Gebeurtenissen

Sjabloon:Mndkop

 • 1 - Aanmaning van de bevelhebber Dambrin van de Franse troepen aan de municpaliteit tot het volbrengen van hun plichten
 • 17 - De boeren Pieter Silvius, Dirk Ruissenaars, Hendrik Blommers, Cornelis Korteweg, Jacob Korteweg, Cornelis Willemsz de Lint, Michiel de Leeuw, Cornelis Daas, Antony de Leeuw, Cornelis den Reijer, de erven Pieter van Mourik, de weduwe van Willem van Tetering, Gerrit van Gageldonk, Jan den Engelsen, Cornelis van Beek, Pieter van Meer, weduwe J. van Dis, Cornelis Hermus, Roeland de Leeuw, Antony Damen, weduwe Christoffel Damen en Gerrit Nollen moeten ieder twee koeien leveren voor 40 gulden aan de bevelhebber Dambrin van de Franse troepen. De boeren hadden op Gerrit Nollen na reeds dezelfde dag aan het bevel voldaan. Gerrit Nollen voldeed de andere dag.
 • 19 - Een brief uit Oudenbosch met het verzoek om 13 bossen latten. Deze moeten worden geleverd door Adriaan Krillaars twee bossen, Jan Geleijns vier bossen, Willem Paquij één bos, Jan Bakker één bos en Jacob van Steen vijf bossen.

Sjabloon:Mndkop

 • 3 - Verkiezing in de kerk van nieuwe leden van de municiplaiteit door alle mannelijke inwoners bovben 18 jaren (222 mannen namen er aan deel). Gekozen zijn Christiaan Weibel tot Baljuw of Drossaard en Dijkgraaf, Willem Moonen, Frans van Hooff, Hendrik van Meer, Cornelis Philipsen, Cornelis Damen, Matthijs van de Leur, Louis Jan Gerolt tot leden van de municipaliteit en Clasinus van Diggelen tot secretaris en stokhouder.
 • 8 - Op last van de representanten van het Hollandsch Volk wordt hier een Comité van algemeene Waakzaamheid opgericht. Doel is 'De poging te verijdelen die men niet ophoudt in het werk te stellen om de pas ontloken vrijheid in haar geboorte tegen te gaan'. Tot leden worden verkozen: Hendrik van Diggelen, Jan Geleijns, Petrus van Zanten en C. Cornelius.

Sjabloon:Mndkop

 • 15 - De municipaliteit zendt de burgers Willem Moonen en Hendrik van Diggelen naar Breda om de wagens en de houthakkers te laten terugkeren.

Sjabloon:Mndkop

 • 17 - De kersverse drossaard Christiaan Weibel plant voor het stadhuis een Alliantie Boom. De klokken worden een uur lang geluid en de vlag wappert van vele gebouwen, schepen en molens. Er worden drie vaten bier aan de burgerij verstrekt.

Sjabloon:Mndkop

 • 17 - Het aantal inwoners van Zevenbergen wordt opgegeven als 2506, namelijk 802 manspersonen boven de 14 jaar, 419 mannelijk kinderen beneden 14 jaar; 879 vrouwspersonen boven 12 jaar en 406 vrouwelijke kinderen beneden 12 jaar.


Sjabloon:Mndkop

 • 20 - 's-avonds om 10 uur trekt Gerrit Genuit en nog enige andere personen aan de alarmklok bij de brug. De meeste burgers waren reeds te bed, zo ook de drossaard en de leden van de municipaliteit. Iedereen meende dat er brand was, en de burgers stroomden samen op de markt. Doch men kreeg spoedig te horen dat er iets anders te doen was. De leden van de municipaliteit werden naar het stadhuis geleid, om de prijs van het roggebrood te doen verminderen.


Sjabloon:Mndkop

 • 8 - Uit Den Haag komen de commissarissen Swart en Hofdijk om te onderzoeken wat 21, 22 april en 3 mei, 28 augustus en 1 september van dir jaar door den gesuspendeerde drossaard Christiaan Weibel is uitgezet.
 • 10 - Stemming voor een nieuwe Drossaard. Ingebracht 90 stembiljetten, waarvan 87 op burger Michiel Smolders, 2 op burger Hendrik van Meer en 1 op burger Laurens Dijkers, en is derhalve Michiel Smolders tot Drossaard van stad en land van Zevenbergen verklaard geworden. Dezelfde dag in de avondvergadering van de municpaliteit heeft Christiaan Weibel zijn leedwezen laten betuigen voor al zijn misdrijven.
 • 12 - Christiaan Weibel is met goedvinden van de commissarissen Swart en Hofdijk uit zijn arrest ontslagen.

Geboren

 • 12 april Johannes Mol, zoon van Joannes Mol en Cecilia Mommers, korenmolenaar op de molen in de Lage Wipstraat.