6052010024

Uit wikizevenbergen
Ga naar: navigatie, zoeken

Brongegevens

Bronverwijzing RAWB ORA Zevenbergen 201, f.31, 21-02-1800
Archiefinstelling Regionaal Archief West Brabant
Archiefnummer 605
Inventarisummer 201
Aktenummer 24
Folio 31
Datum akte 21-02-1800
Soort akte vest


Regest

Mattheus Henrik van Oosterzee, wonende in de Willemstad l/p(notaris Wouter de Prill te Rotterdam 9-4-1793): vrouwe Sabrina Henrica van den Santheuvel weduwe van wijlen dhr. Michiel Mattheus van Oosterzee, in leven capitein ingenieur ten dienste dezer lande wonende te Willemstad voor 2/3 part en mr. Hendrik Lodewyk van den Santheuvel, wonende te Dordrecht voor 1/3 part hebben verkocht en geleverd aan Adam Soetens wonende onder de Klundert, een perceel weiland groot 15 gemeten 33 2/3 roeden in het Oudland van Zevenbergen, bestaande namelijk in 3 blokken ten zuiden de Langeweg als het 1 naast de weg groot 3 gemeten 46 roeden, de 2e ten zuyden daarnaast gelegen groot 3 gemeten 112 roeden en de 3e of achterste blok ten zuiden naast de tweede gelegen groot 8 gemeten 9 roeden. De kooppenningen bedragen F6314-10-6.


Voorganger:
6052010023
RAWB ORA Zevenbergen 201

19 maart 1796 tot en met 14 april 1804

Opvolger:
6052010025
Feiten over 6052010024
Aktedatum21 februari 1800 +
Aktenummer24 +
Archiefnummer605 +
Archiefwikihttp://archiefwiki.org/wiki/Regionaal_Archief_West-Brabant +
BronURLhttp://www.regionaalarchiefwestbrabant.nl/zoeken/archieven/archievenoverzicht/Zevenbergen/330-0605 Schepenbank Zevenbergen 1542-1811#chapter_8402 +
BronverwijzingRAWB ORA Zevenbergen 201, f.31, 21-02-1800 +
Inventarisnummer201 +
Paginaverwijzing31 +
RegestMattheus Henrik van Oosterzee, wonende in
Mattheus Henrik van Oosterzee, wonende in de Willemstad l/p(notaris Wouter de Prill te Rotterdam 9-4-1793): vrouwe Sabrina Henrica van den Santheuvel weduwe van wijlen dhr. Michiel Mattheus van Oosterzee, in leven capitein ingenieur ten dienste dezer lande wonende te Willemstad voor 2/3 part en mr. Hendrik Lodewyk van den Santheuvel, wonende te Dordrecht voor 1/3 part hebben verkocht en geleverd aan Adam Soetens wonende onder de Klundert, een perceel weiland groot 15 gemeten 33 2/3 roeden in het Oudland van Zevenbergen, bestaande namelijk in 3 blokken ten zuiden de Langeweg als het 1 naast de weg groot 3 gemeten 46 roeden, de 2e ten zuyden daarnaast gelegen groot 3 gemeten 112 roeden en de 3e of achterste blok ten zuiden naast de tweede gelegen groot 8 gemeten 9 roeden. De kooppenningen bedragen F6314-10-6.
den. De kooppenningen bedragen F6314-10-6. +
Soort Aktevest +