6052010028

Uit wikizevenbergen
Ga naar: navigatie, zoeken

Brongegevens

Bronverwijzing RAWB ORA Zevenbergen 201, f.43v, 28-01-1797
Archiefinstelling Regionaal Archief West Brabant
Archiefnummer 605
Inventarisummer 201
Aktenummer 28
Folio 43v
Datum akte 28-01-1797
Soort akte vest


Regest

Mattheus Tops woonachtig te Breda heeft verkocht en geleverd aan Paulus Barel, een huis en erve genaamd *het Fortuyntje*, gelegen aan de noordzyde van de Havenkant binnen deze stede, belend o: erve van Maayke Grotenboer in leven weduwe wijlen Hendrik van der Put ; w/n: Cornelis Quakkelaar ; z: Havenkant. De kooppenningen bedragen F700-0-0.


Voorganger:
6052010027
RAWB ORA Zevenbergen 201

19 maart 1796 tot en met 14 april 1804

Opvolger:
6052010029
Feiten over 6052010028
Aktedatum28 januari 1797 +
Aktenummer28 +
Archiefnummer605 +
Archiefwikihttp://archiefwiki.org/wiki/Regionaal_Archief_West-Brabant +
BronURLhttp://www.regionaalarchiefwestbrabant.nl/zoeken/archieven/archievenoverzicht/Zevenbergen/330-0605 Schepenbank Zevenbergen 1542-1811#chapter_8402 +
BronverwijzingRAWB ORA Zevenbergen 201, f.43v, 28-01-1797 +
Inventarisnummer201 +
Paginaverwijzing43v +
RegestMattheus Tops woonachtig te Breda heeft ve
Mattheus Tops woonachtig te Breda heeft verkocht en geleverd aan Paulus Barel, een huis en erve genaamd *het Fortuyntje*, gelegen aan de noordzyde van de Havenkant binnen deze stede, belend o: erve van Maayke Grotenboer in leven weduwe wijlen Hendrik van der Put ; w/n: Cornelis Quakkelaar ; z: Havenkant. De kooppenningen bedragen F700-0-0.
nkant. De kooppenningen bedragen F700-0-0. +
Soort Aktevest +