6052010070

Uit wikizevenbergen
Ga naar: navigatie, zoeken

Brongegevens

Bronverwijzing RAWB ORA Zevenbergen 201, f.104v, 04-12-1798
Archiefinstelling Regionaal Archief West Brabant
Archiefnummer 605
Inventarisummer 201
Aktenummer 70
Folio 104v
Datum akte 04-12-1798
Soort akte vernadering


Regest

Mattheus van de Zwaluwe, hoefsmid wonende binnen deze stad te kennen gevende dat hy comparant dd.29-8-1798 van Gerrit Stoop, burger van Zevenbergen gekocht hebbende uit de hand, 2 bndr. 18 roeden zaailand wat door Johannes Stoop dd.15-9-1798 is vernaderd doet een beroep op art. 25 van de algemene beginselen van de Staatsregeling der Bataafse republiek waarbij het recht van naasting dadelijk voor vervallen is verklaard.


Voorganger:
6052010069
RAWB ORA Zevenbergen 201

19 maart 1796 tot en met 14 april 1804

Opvolger:
6052010071
Feiten over 6052010070
Aktedatum4 december 1798 +
Aktenummer70 +
Archiefnummer605 +
Archiefwikihttp://archiefwiki.org/wiki/Regionaal_Archief_West-Brabant +
BronURLhttp://www.regionaalarchiefwestbrabant.nl/zoeken/archieven/archievenoverzicht/Zevenbergen/330-0605 Schepenbank Zevenbergen 1542-1811#chapter_8402 +
BronverwijzingRAWB ORA Zevenbergen 201, f.104v, 04-12-1798 +
Inventarisnummer201 +
Paginaverwijzing104v +
RegestMattheus van de Zwaluwe, hoefsmid wonende
Mattheus van de Zwaluwe, hoefsmid wonende binnen deze stad te kennen gevende dat hy comparant dd.29-8-1798 van Gerrit Stoop, burger van Zevenbergen gekocht hebbende uit de hand, 2 bndr. 18 roeden zaailand wat door Johannes Stoop dd.15-9-1798 is vernaderd doet een beroep op art. 25 van de algemene beginselen van de Staatsregeling der Bataafse republiek waarbij het recht van naasting dadelijk voor vervallen is verklaard.
ting dadelijk voor vervallen is verklaard. +
Soort Aktevernadering +