Ameliastraat

Uit wikizevenbergen
Ga naar: navigatie, zoeken

Herkomst

Vastgesteld bij besluit van 26 juni 1926[1]. Bevestigd bij besluit van 17 september 1954.

Beschrijving

Een nog steeds hardnekkig misverstand is dat de straten vernoemd naar Amelia en Azelma verwijzen naar de twee dochters van Adriaan de Bruijn. Echter Adriaan had geen twee dochters met die naam. Zij heten in werkelijkheid Eleonore Catharina Agnes en Marie Cornelie. De Ameliastraat dankt haar naam in werkelijkheid in eerste instantie aan de Spiritusfabriek die de gebroeders De Bruijn naast de Suikerfabriek lieten bouwen. Deze werd Amelia genoemd, vermoedelijk naar de vrouw van een der broers Martinus de Bruijn, genaamd Marie Amelie Georgina Conquere de Monbrison. De Azelmastraat is eveneens vernoemd naar een fabriek van de gebroeders de Bruijn, de eerste beetwortelsuikerfabriek die in 1858 in Zevenbergen aan de Huizersdijk werd gebouwd. Deze fabriek werd vernoemd naar de vrouw van genoemde Adriaan de Bruijn, namelijk Mary Ann Jane Azelma Bellamie.

Vermeldingen

1926[2]: loopende langs de weide van de heer Nollen vanaf de Prins Hendrikstraat naar de spoorlijn. Daarbij is uitgegaan van het volgende; de heer de Bruin, oprichter der eerste suikerfabriek in Nederland onder deze gemeente is tevens de oprichter van het gebouw thans in gebruik als gemeentehuis waardoor genoemde heer de Bruin ook deze namen zijn gegeven aan zijne suikerfabriek en spirtusbranderij in deze gemeente en de familie de Bruin in dankbare herinnering bij de inwoners van Zevenbergen blijft voortleven achten zij met deze namen zijn werken hier herdacht.
1954: van Prins Hendrikstraat tot Burgemeester Vogelstraat. Genoemd naar de spirtusbranderij van De Bruijn
1957: Genoemd naar een der dochters van Adriaan de Bruyn, suikerfabrikant, die het huidige gemeentehuis als villa deed bouwen. Deze straat ligt thans op de plaats waar vroeger het grote park van de villa gelegen was.
1982[3]: De Ameliastraat vormt de verbinding tussen de Prins Hendrikstraat en de Burgemeester Vogelstraat - Burgemeester Vranckenstraat. De straat ligt komende uit Etten-Leur, iets voorbij de spoorwegovergang aan de rechterkant en loopt evenwijdig met de Azelmastraat. De straat is genoemd naar één van de dochters van Adriaan de Bruijn, de suikerfabrikant die het voormalige gemeentehuis aan de Stationsstraat als villa liet bouwen. De Ameliastraat ligt thans op de plaats waar vroeger het grote park van de villa gelegen was[4]. De heer De Bruijn die zoals vermeld suikerfabrikant was, was de oprichter van de eerste suikerverwerkende fabriek in Nederland. Deze fabriek kwam in de gemeente Zevenbergen te staan en is heden ten dage nog steeds in bedrijf[5]. Naast bovengenoemde feiten had Adriaan de Bruin ook nog een spiritusbranderij te Zevenbergen.

Bronnen

  1. RAWB OGA Zevenbergen 1811-1929, 2850, f.207
  2. RAWB OGA Zevenbergen 1811-1929, 2850, f.207
  3. Dagblad De Stem, 30 maart 1982
  4. onjuist, de Ameliastraat lag op het land van de familie Nollen en grensde aan de tuin van de villa
  5. onjuist, de fabriek die in 1982 nog in gebruik was was de Coöperatieve Suikerfabriek: zie ook ingezonden stuk Dagblad De Stem 31 maart 1982 en 6 april 1982


Ligging

Bezig met het laden van de kaart...