1901

Uit wikizevenbergen
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Eeuwen: 19e eeuw20e eeuw21e eeuw

Jaren: 1896 - 1897 - 1898 - 1899 - 1900 - 1901 - 1902 - 1903 - 1904 - 1905 - 1906


Statistiek [1]

Aantal inwoners 7156
Wijziging door geboorten 271
Wijziging door vestiging 381
Aantal geboorten 284
Aantal doodgeboorten 6
Aantal overleden 127Aantal geboorten

Gebeurtenissen

Sjabloon:Mndkop

 • 11 Wegens vertrek wordt aan Dr. Lemaire eervol ontslag verleend als geneesheer, belast met de armenpraktijk, en als dusdanig benoemd Dr. A.J.H. Lasance


Sjabloon:Mndkop

 • 15 Er wordt in de gemeenteraad een brief behandeld van de Commissaris der Koningin waarin de herbenoeming van burgemeester G.H. Verboon per 1 februari 1901 wordt meegedeeld
 • 25 Er is een brand, ontstaan in de droogkamer, van de sigarenfabriek van Bastiaan van Beek aan de Zuidhaven. Door tijdige ontdekking en spoedige hulp was de brand snel geblust zodat er maar geringe schade was.
 • 27 Oprichting van een coöperatieve roomboter- en kaasfabriek op Zevenbergsche Hoek. De coöperatie bestaat uit 32 aandeelhouders die gezamelijk 4000 liter melk per dag zullen leveren. Er is nog veertien dagen de kans om tot de coöperatie toe te treden.
 • 30 Bij Koninklijk Besluit is benoemd tot ontvanger der directe belastingen en accijnzen alhier, de heer G. Smilde, thans in dezelfde betrekking in Lobith.


Sjabloon:Mndkop

 • 11 In de middag ontstond er brand in de Stationsstraat in een klein houten schuurtje achter het huis bewoond door C. van Schilfaarden, Het vuur verspreidde zich naar het daarnaastgelegen koetshuis van J. Houben. De brandweer kon voorkomen dat het koetshuis geheel afbrandde.
 • 12 De wielerclub Voorwaarts houdt haar eerste wedstrijd. Er zijn vier categoriën namelijk hardrijden, rijden met hindernissen, sigarette rijden en sprietrijden.


Sjabloon:Mndkop

 • 18 Omstreeks 24.00 uur heeft in de meterkast van de gemeentegasfabriek een vrij ernstige ontploffing voorgedaan tengevolge van een lek. Toen de gasstoker de deur van de kamer wilde openen, teneinde de drukking te verminderen werd hij door een geweldige kracht naar binnenn getrokken. Ogenblikkelijk zocht het ontsnapte gas zijn weg naar de noch brandende lantaarn voor de meterkamer. De stoker werd tegen het plafond geslingerd. Het plafond en het dak werden weggenomen en de muren zijn geheel ontzet en gescheurd. De stoker kan tengevolge van de opgelopen brandwonden zijn werk niet verrichten. Het is te verwonderen dat de man het er nog levend heeft afgebracht.


Sjabloon:Mndkop


Sjabloon:Mndkop

 • 10, 11 en 12 tentoonstelling der afdeling Zevenbergen van de Noordbrabantsche Maatschappij van Landbouw


Sjabloon:Mndkop

 • 10 De nieuw benoemde burgemeester J.A.M. Pillot werd van het spoor gehaald. Een optocht, bestaande uit: de wielerclub H.U.P., voorstellende een versierde automobiel; een erewacht te paard; de rederijkerskamer 'De Vriendenkring'; de fietsclub 'Sempre Avanti'; de IJsclub; 'n Maagdenwagen; de muziekvereniging Euterpe; Burgemeester en Wethouders; de Gemeenteraad; de feestcommissie; het Zevenbergs Mannenkoor; de Rederijkerskamer 'De Verenigde Ambachtslieden'; Zangvereniging 'Excelsior'; 'n opgetuigde versierde boot, voorstellende 'Handel en Scheepvaart', begeleide de nieuwbenoemde op zijn tocht door de gemeente. Om 19.00 uur is er een schitterende uitvoering van muziek en zang op de markt met als achtergrond een prachtig verlicht stadhuis.


 1. RAWB 600, 2755, Jaarverslag gemeente Zevenbergen