6052010020

Uit wikizevenbergen
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Brongegevens

Bronverwijzing RAWB ORA Zevenbergen 201, f.26v, 30-09-1796
Archiefinstelling Regionaal Archief West Brabant
Archiefnummer 605
Inventarisummer 201
Aktenummer 20
Folio 26v
Datum akte 30-09-1796
Soort akte vest


Regest

Mattheus Henrik van Oosterzee, wonende in de Willemstad l/p(notaris Wouter de Prill te Rotterdam 9-4-1793): vrouwe Sabrina Henrica van den Santheuvel weduwe van wijlen dhr. Michiel Mattheus van Oosterzee, in leven capitein ingenieur ten dienste dezer lande wonende te Willemstad voor 2/3 part en mr. Hendrik Lodewyk van den Santheuvel, wonende te Dordrecht voor 1/3 part hebben verkocht en geleverd aan Frans van Hoof, wonende binnen deze stad, drie blokken weiland te samen groot 14 gemeten 8 2/3 roeden gelegen ten oosten van de Zantweg en ten westen poldersvliet in het Oudland van Zevenbergen. De kooppenningen bedragen F4514-0-0.


Voorganger:
6052010019
RAWB ORA Zevenbergen 201

19 maart 1796 tot en met 14 april 1804

Opvolger:
6052010021