6052010021

Uit wikizevenbergen
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Brongegevens

Bronverwijzing RAWB ORA Zevenbergen 201, f.27v, 21-02-1800
Archiefinstelling Regionaal Archief West Brabant
Archiefnummer 605
Inventarisummer 201
Aktenummer 21
Folio 27v
Datum akte 21-02-1800
Soort akte vest


Regest

Mattheus Henrik van Oosterzee, wonende in de Willemstad l/p(notaris Wouter de Prill te Rotterdam 9-4-1793): vrouwe Sabrina Henrica van den Santheuvel weduwe van wijlen dhr. Michiel Mattheus van Oosterzee, in leven capitein ingenieur ten dienste dezer lande wonende te Willemstad voor 2/3 part en mr. Hendrik Lodewyk van den Santheuvel, wonende te Dordrecht voor 1/3 part hebben verkocht en geleverd aan Servaas van Eekelen wonenende onder Terheyden, twee blokken weiland groot 9 gemeten 2 2/3 roeden gelegen ten oosten van de Zandweg in het Oudland van Zevenbergen en een spieblok groot 3 gemeten 102 1/3 roeden ten oosten nevens de gemelde twee blokken gelegen en dus te samen 12 gemeten 105 roeden. De kooppenningen bedragen F5818-0-0.


Voorganger:
6052010020
RAWB ORA Zevenbergen 201

19 maart 1796 tot en met 14 april 1804

Opvolger:
6052010022