6052010022

Uit wikizevenbergen
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Brongegevens

Bronverwijzing RAWB ORA Zevenbergen 201, f.29, 21-02-1800
Archiefinstelling Regionaal Archief West Brabant
Archiefnummer 605
Inventarisummer 201
Aktenummer 22
Folio 29
Datum akte 21-02-1800
Soort akte vest


Regest

Mattheus Henrik van Oosterzee, wonende in de Willemstad l/p(notaris Wouter de Prill te Rotterdam 9-4-1793): vrouwe Sabrina Henrica van den Santheuvel weduwe van wijlen dhr. Michiel Mattheus van Oosterzee, in leven capitein ingenieur ten dienste dezer lande wonende te Willemstad voor 2/3 part en mr. Hendrik Lodewyk van den Santheuvel, wonende te Dordrecht voor 1/3 part hebben verkocht en geleverd aan Govert Pals, wonende onder Zevenbergen, een perceel weiland groot 25 gemeten 14 1/3 roeden gelegen in het Oudland van Zevenbergen bestaande namelijk in een dreef ten oosten van de stad groot 2 gemeten 21 roeden met nog twee blokken nevens den anderen en beyde ten oosten nevens de voorschreven dreef leggende waar van het voorste zuyden de Langeweg groot is 4 gemeten 121 2/3 roeden en de daar achter leggende blok 4 gemeten 51 2/3 roeden als mede nog twee blokken naast den anderen ten zuyden nevens de Langeweg en ten oosten nevens de twee voornoemde blokken gelegen zijnde de voorste naast de weg groot 8 gemeten 91 2/3 roeden en de achterste 4 gemeten 128 roeden. De kooppenningen bedragen F13106-2-5.


Voorganger:
6052010021
RAWB ORA Zevenbergen 201

19 maart 1796 tot en met 14 april 1804

Opvolger:
6052010023