6052010023

Uit wikizevenbergen
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Brongegevens

Bronverwijzing RAWB ORA Zevenbergen 201, f.30, 21-02-1800
Archiefinstelling Regionaal Archief West Brabant
Archiefnummer 605
Inventarisummer 201
Aktenummer 23
Folio 30
Datum akte 21-02-1800
Soort akte vest


Regest

Mattheus Henrik van Oosterzee, wonende in de Willemstad l/p(notaris Wouter de Prill te Rotterdam 9-4-1793): vrouwe Sabrina Henrica van den Santheuvel weduwe van wijlen dhr. Michiel Mattheus van Oosterzee, in leven capitein ingenieur ten dienste dezer lande wonende te Willemstad voor 2/3 part en mr. Hendrik Lodewyk van den Santheuvel, wonende te Dordrecht voor 1/3 part hebben verkocht en geleverd aan Adam Soetens wonende onder de Klundert, een perceel weiland groot 15 gemeten 33 2/3 roeden in het Oudland van Zevenbergen, bestaande namelijk in 3 blokken ten zuiden de Langeweg als het 1 naast de weg groot 3 gemeten 46 roeden, de 2e ten zuyden daarnaast gelegen groot 3 gemeten 112 roeden en de 3e of achterste blok ten zuiden naast de tweede gelegen groot 8 gemeten 9 roeden. De kooppenningen bedragen F6314-10-6.


Voorganger:
6052010022
RAWB ORA Zevenbergen 201

19 maart 1796 tot en met 14 april 1804

Opvolger:
6052010024