6052010049

Uit wikizevenbergen
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Brongegevens

Bronverwijzing RAWB ORA Zevenbergen 201, f.70, 27-01-1798
Archiefinstelling Regionaal Archief West Brabant
Archiefnummer 605
Inventarisummer 201
Aktenummer 49
Folio 70
Datum akte 27-01-1798
Soort akte vest


Regest

Pieter Anemaet, ontvanger der verpondingen, wonende binnen deze stad, heeft verkocht en geleverd aan Willem Cornelisz. Broeren, thans wonende op de Blauwe Sluys onder deze jurisdictie, een hofstede met getimmerte en kermmolen, hof en boomgaard met alle plantagien, vrugt en andere boomen genaamd *Bouwlust* staande en gelegen in de Ouden polder onder Zevenbergen, groot volgens kohier der verpondingen, 22 bndr. 127 roeden, belend no: Michiel Smolders erven en J. van Gastel in den Oudenbosch ; nw: den Lamgatse dyk ; zw: de oudenpolders zuyddyk ; zo: Cornelis Cornelisz. Barel. Een perceel zaailand zijnde het Johanna Cornelia Polderke gelegen aan de rivier de Mark volgens het kohier der verpondinge groot 2 bndr. 266½ roeden, aan het zuydoosten van Huygen en Mariapoldertje tussen de zuyddyk en schorren. Een perceel weiland gelegen tegenover de hofstede in Huygenpolder groot volgens het kohier der verpondingen 1 bndr. 105 roeden, belend no: Oudenpolderse zuyddyk ; nw: advocaat Montens ; zw: de kade van Huygenpolder ; zo: Floren erven. De kooppenningen bedragen F33000-0-0.


Voorganger:
6052010048
RAWB ORA Zevenbergen 201

19 maart 1796 tot en met 14 april 1804

Opvolger:
6052010050