6052010138

Uit wikizevenbergen
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Brongegevens

Bronverwijzing RAWB ORA Zevenbergen 201, f.204v, 21-02-1801
Archiefinstelling Regionaal Archief West Brabant
Archiefnummer 605
Inventarisummer 201
Aktenummer 138
Folio 204v
Datum akte 21-02-1801
Soort akte vest


Regest

Jacobus de Grou wonende binnen deze stad als voogd over de minderjarige erfgenamen van wylen Adam Kleyse (testament notaris Alexander Brocx te Terheyden dd.22-2-1768 van Adam Kleyse en Elisabeth van Rysbergen ; testament notaris Alexander Brocx te Terheyden dd.9-8-1790 van Clasina Kleyse weduwe van Carel van Oudenhoven wonenden te Standdaarbuiten) als mede Gysbert van Oudenhoven alhier woonachtig als hebbende van Clasina Kleysen weduwe Carel van Oudenhoven en nog l/p(Joseph Blockx notaris Antwerpen dd.19 vendeumaire 9e jaar): Maria Faase weduwe van Petrus Timmermans, wonende Antwerpen, Apostelstraete 2e sectie no.1552, Elisabeth Faase bejaarde dogter wonende te Antwerpen op de Groote Markt 1e sectie no.675, Wilhelmina Faase, gh. Petrus Josephus van der Plasche, wonende te Antwerpen op de cattevest, 1e sectie nr.856 wesende alle nagebleven kinderen van wijlen Wilhelmus Faase en Adriana Klys en nog l/p(notaris Michiel Smolders te Zevenbergen dd.26-10-1800): Jan de Klerck, gh. Maria Kleysen wonende onder Standdaarbuiten, Adriana Kleysen weduwe Adriaan Schuurmans wonende te Zevenbergen beide in huwelijk verwekt bij Jan Kleysen en Catharina van der Vliet; verder nog als aangestelde curator over de geconfineerde (by vonnis in Tugthuis verorrdeeld) Cornelis Pepermans nagelaten natuurlyke zoon van wylen Cornelia Kleyse hebben verkocht en geleverd aan Gerardus van Meer wonende binnen deze stad, een perceel zaailand, groot volgens het quohier 3 bndr 18 roeden gekegen in de Groote Schenkeldyk onder deze jurisdictie, belend o/z/n: de getransporteerde ; w: Nuyt de Leeuw, zynde dit perceel nagelaten door wylen Adam Kleyse. De kooppenningen bedragen F3400-0-0. (in marge: dd.3-1-1804 verklaart Adriaan van Oudenhoven wonende te Standdaarbuiten by deling dd.4-2-1803 tussen hem en zyn broeders te Standdaarbuiten onderhands gepasseerd te zyn bevallen op deze custingsbrief, te zyn voldaan).


Voorganger:
6052010137
RAWB ORA Zevenbergen 201

19 maart 1796 tot en met 14 april 1804

Opvolger:
6052010139