6052010225

Uit wikizevenbergen
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Brongegevens

Bronverwijzing RAWB ORA Zevenbergen 201, f.353v, 07-01-1803
Archiefinstelling Regionaal Archief West Brabant
Archiefnummer 605
Inventarisummer 201
Aktenummer 225
Folio 353v
Datum akte 07-01-1803
Soort akte vest


Regest

Cornelis Cornelisz. Arent wonende binnen deze stad, voor zich zelf en l/p(Zevenbergen dd.3-1-1803, notaris C. van Diggelen): zyn broeder Paulus Cornelisz. Arent, zyn zuster Maria Arent en zyn neef Willem Pop, gh. Cornelia Arent alle wonende binnen deze stad, alsnog l/p(Breda dd.30-12-1802 notaris J.F. Mirandolle): Quiryn Pieter den Rooyen weduwnaar en universeel erfgenaam van Catharina Arent wonende te Breda, alsnog by akte van voogdy door nu wylen Anna Molenvliet in leven weduwe van oud borgemeester Cornelis Arent dd.24-12-1793 voor notaris J.J. Hetterschy te Zevenbergen gepasseerd van haar minderjarige kindskinderen heeft verkocht en geleverd aan Willem de Lint, wonende onder Klundert, een perceel zaailand volgens het quohier der verpondingen groot 5 bndr. 133 roeden gelegen in de Meeren onder Zevenbergen, belend o/n: de koper ; w: het meerensweegje ; z: Cornelis Willemsz. de Lint. De kooppenningen bedragen F6400-0-0.


Voorganger:
6052010224
RAWB ORA Zevenbergen 201

19 maart 1796 tot en met 14 april 1804

Opvolger:
6052010226