6052020024

Uit wikizevenbergen
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Brongegevens

Bronverwijzing RAWB ORA Zevenbergen 202, f.46v, 19-12-1804
Archiefinstelling Regionaal Archief West Brabant
Archiefnummer 605
Inventarisummer 202
Aktenummer 24
Folio 46v
Datum akte 19-12-1804
Soort akte vest


Regest

Cornelis Barel jr., won. binnen deze stad, executeur van den testamente en voogd over de minderjarige erfgenamen van wylen Maria Barel, in leven huivrouw van Hendrik Buret, mitsgaders Cornelis Cornelisz. Arent, toeziend voogd, die vanwege ziekte niet kan kompareren, alsmede de meerderjarige erfgenamen van Maria Barel, te weten Paulus Barel, Pieter Barel en Maria Barel, won. Klundert, Schalk Stal, gh. Adriana Barel, won. Drimmelen alsmede Willem Pop, gh. Cornelia Arent, won. binnen deze stad hebben verkocht en geleverd aan Cornelis Barel sr. een gedeelte zijn 2/3 part in een perceel zaailand groot 2 bndr., gelegen in de Oost-Meeren, waarvan de koper reeds 1/3 part eigenaar was, belend o: Cornelis Hagens ; w: d'erve Cornelis van Gyp ; z: de Klundertse weg ; n: de dyk. De kooppenningen bedragen F1333-0-0.


Voorganger:
6052020023
RAWB ORA Zevenbergen 202

2 mei 1804 tot en met 20 september 1806

Opvolger:
6052020025