Eigenschap:Regest

Uit wikizevenbergen
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Showing 20 pages using this property.
6
Aart Wolfs, wonende op de Hooge Zwaluwe en Anthonis van Gils, wonende te Oosterhout als testamentaire executeurs van de erfgenamen van wijlen Adriana den Engelsen, in leven huisvrouw van Jan Wessels, wondheeler en apothecer op de Hooge Zwaluwe heeft verkocht en geleverd aan Cornelia Willemsdr. Weeland, weduwe wijlen Cornelis Broeren, wonende onder deze jurisdictie, een perceel zaailand groot 2 bndr. 55 roeden gelegen in het Landeke Voordage onder deze jurisdictie, belend o: Cornelis van Schendel ; w/n: juffr. Kerkers ; z: de getransporteerde. De kooppenningen bedragen F3080-0-0.  +
Aart Wolfs, wonende op de Hooge Zwaluwe en Anthonis van Gils, wonende te Oosterhout als testamentaire executeurs van de erfgenamen van wijlen Adriana den Engelsen, in leven huisvrouw van Jan Wessels, wondheeler en apothecer op de Hooge Zwaluwe heeft verkocht en geleverd aan Cornelia Willemsdr. Weeland, weduwe wijlen Cornelis Broeren, wonende onder deze jurisdictie, een perceel zaailand groot 1 bndr. 39½ roeden gelegen in het Landeke Voordagen, belend o: Juffr. Kerkers ; w: weduwe Ary Schuurmans ; z/n: de koopster. De kooppenningen bedragen F2020-0-0.  +
Teunis van Drimmelen, wonende te Drimmelen voor zich zelf en l/p: Elisabeth van Drimmelen, gh. Jacobus du Bois, wonende te Sprang en van Adriaan Lukwel in qualiteit als voogd over de minderjarige erfgenamen van Adrianus van Drimmelen gewoond hebbende en onlangs overleden te Drimmelen heeft verkocht en geleverd aan Pieter Adriaansz. Damen, wonende onder Terheyden, een perceel zaailand groot 1 bndr. gelegen in de Zonzeelsche polder onder deze jurisdictie, belend o: Jacobus Sensen ; w: Pieter Adriaansz. Daamen ; z: weduwe Ary de Leeuw ; n: de 1e weg. De kooppenningen bedragen F800-0-0.  +
Cornelis Saguis, schoolmeester op den Hout heeft verkocht en geleverd aan Quiryn Broeren, bouwman wonende onder deze jurisdictie, een perceel zaailand groot 1½ bndr. gelegen in de Grote Zonzeelsche polder, belend o: weduwe Adriaan Koks ; w: ... Kerkers ; z: Thomas Pieter Krynen ; n: de 2e weg. De kooppenningen bedragen F700-0-0.  +
Elisabeth de Leeuw, weduwe van wijlen Willem Christoffel Cunes, wonende binnen deze stad heeft verkocht en geleverd aan Theodorus van Aken, mede wonende alhier, een perceel weiland groot 2 bndr. 2½ gemeten gelegen in het Oudland van Zevenbergen, belend o: Cornelis Kwakkelaar ; w: het 1e weegje ; z: Gerrit Gerritsz. van Mourik ; n: Adriaan van de Leur. De kooppenningen bedragen F4046-8-2.  +
Pieter Schoenmakers, wonende binne deze stad, l/p(schepenen Zevenbergen dd.9-4-1796): Johanna van Cretenburg weduwe wijlen Andries Jacobsz. Spitters, wonende te Bergen op Zoom, heeft verkocht en geleverd aan Willem de Lint, bouwman wonende onder de Klundert, een perceel weiland groot 1 bndr. 294 roeden gelegen in Huygenpolder onder deze jurisdictie, belend o: de Galgendyk ; w: het Gors ; z: erve Montens ; n: ... van Son. De kooppenningen bedragen F2464-0-0.  +
Pieter Leyten, wonende te Agterbroek in de Fransche Republiek heeft verkocht en geleverd aan Cornelis Cornelisz. Krynen, bouwman wonende onder deze jurisdictie, een perceel zaailand groot 2 bndr. gelegen in de Grote Zonzeelse polder van ouds genaamd *de kromme elleboog*, belend o: ... Otgens ; w: Jan van Gageldonk ; n: Anthony Sweere ; z: weduwe Leendert den Engelsen. De kooppenningen bedragen F1980-0-0.  +
Pieter Leyten, wonende te Agterbroek in de Fransche Republiek heeft verkocht en geleverd aan Cornelis Cornelisz. Krynen, bouwman wonende onder deze jurisdictie, een perceel zaailand groot 2 bndr. 100 roeden gelegen in de Grote Zonzeelse polder, belend o: weduwe Ary de Leeuw ; w: Arnoldus Bierstraten ; n: weduwe Pieter van den Horst ; z: de 3e weg. De kooppenningen bedragen F2220-0-0.  +
Johannes van der Aa, woonachtig te Delft heeft verkocht en geleverd aan Willem van de Noord, wonende alhier te Zevenbergen, een perceel zaai- en weiland groot 3 bndr. 202 roeden gelegen in de Noordpolder onder deze jurisdictie, belend o: de Schansdyk ; w: Alphonsus Mysberg ; n: Dirk Ruyssenaers ; z: erve Johanna den Ouden. De kooppenningen bedragen F4500-0-0.  +
Jan Wessels, woonachtig op de Hooge Zwaluwe heeft verkocht en geleverd aan Cornelia van Raamsdonk weduwe van wijlen Leendert den Engelsen wonende onder de Laage Zwaluwe, een perceel land groot 1 bndr. 78 roeden gelegen in het Landeke Voordage onder deze jurisdictie, belend o: Johannes Oortsen ; w: Jan Hogendyk ; n: Landekensdyk ; z: Landekensweg. De kooppenningen bedragen F1550-0-0.  +
Leendert Timmers, woonachtig onder deze jurisdictie heeft verkocht en geleverd aan Adriana Vervloet, weduwe wijlen Lucas de Leeuw mede wonende aldaar, een gedeelte zijnde de helft van een perceel zaailand groot 1 bndr. 166 roeden gelegen tussen de 1e en 2e weg in de Grote Zonzeelse polder onder Zevenbergen, belend o: Antonius Reyniers ; w: Pieter Zandbergen ; z: Ary Kavelaers ; n: de 2e weg. De kooppenningen bedragen F430-0-0.  +
Johannes Cornelisz. Nelemans, wonende binnen deze stad l/p (Johann Christoph Wagner, notaris te Amsterdam dd.24-1796): Elisabeth Schmit, Anna Schmit en Petronella Schmit, beide meerderjarig en ongehuwd wonende binnen Amsterdam, heeft verkocht aan Mattheus Tops mede woonachtig alhier, een huis en erve genaamd *het fortuyntje*, staande en gelegen aan de noordzyde van de Havenkant binnen deze stede, belend o: Maayke Groteboer weduwe wijlen Hendrik van der Put ; w/n: Cornelis Kwakkelaar ; z: de Havenkant. De kooppenningen bedragen F1275-0-0.  +
Adrianus Ossewaart, wonende te Straatskerken in het Land van ter Goes, heeft verkocht en geleverd aan Cornelis Veerwater wonende alhier, een schuyt of zogenaamde kopjagt met al zijne toebehoren zo als dezelve reylt en zylt en thans gelegen is in de Haven binnen Zevenbergen. De kooppenningen bedragen F2700-0-0.  +
Aldegundis Adriana Smolders wonende alhier heeft verkocht en geleverd aan Jacobha Cuypers, weduwe wijlen Johan Clivoy wonende in den Oudenbosch, een gedeelte zijnde 2/16 parten van de oude Meestoof binnen deze stad met alle gereedschappen tot dezelve meestoof behorende. De kooppenningen bedragen F1560-0-0.  +
Dingena Schoenmakers, weduwe van wijlen Adriaan van Beek, alhier woonachtig heeft verkocht en geleverd aan Willem van Dyk, mede wonende alhier, een huisje en erve staande en gelegen aan het westeinde van de Langenoordstraat binnen deze stad, belend o: het eind van de Langenoordstraat ; w: het domein ; z: de dyk ; n: Cornelis Huyser. De kooppenningen bedragen F200-0-0.  +
Mathias van Oosterzee, wonende in de Willemstad l/p(notaris Dionisius Hupkens te Maastricht dd.12-6-1796): Willem Hendrik van Panhuys, oud commissaris instructeur van weegns haar mogendheden, woonachtig te Maastricht, gh. vrouwe Angela Cornelia van Orizandt heeft verkocht en geleverd aan Maarten Kortweg en Cornelis Hendriksze Knook, respective wonende onder Zevenbergen en Fijnaart, een perceel weiland groot 8 bndr. 269 roeden gelegen in de Nieuwendyk onder de jurisdictie van Zevenbergen, belend o/z: Hendrik Blommers ; w: Jacob Korteweg ; n: de verkoper Willem Hendrik van Panhuys. De kooppenningen bedragen F10470-0-0.  +
Laurens Castelyns, wonende te Breda en Pieter Loonen, woonachtig op den Hout onder Oosterhout geauthoriseerd bij akte dd.13-6-1796 door de municipaliteit van Breda voor de pupil Anna Maria van Meer, minderjarige dochter van Cornelis Gerardus van Meer en wijlen Johanna Pieterse Casteleyns (Pieter Castelyns en Catharina Boudewyn Rops hebben getesteerd voor notaris Alexander Brocx te Terheyden dd.30-8-1786 waarbij Larens Casteleyns samen met Antony Boudewyn Rops) hebben verkocht aan Lucas Adriaansz. Leyten wonende onder Zevenbergen, een perceel weiland groot 4 bndr., gelegen in Streepeland in de Moerdijk onder deze jurisdictie, belend o: Pieter Lucas en Jan de Rooy ; w: Willem van Gils ; n: de Pootweg ; z: Pieter Lucas. De kooppenningen bedragen F3465-0-0.  +
Cornelis de Zwart, wonende alhier, heeft verkocht en geleverd aan Johannes Paap wonende te Waspik, een schuyt zynde een aardappel of damschuyt met al zijne toebehooren zo als dezelve reylt en zeylt en thans gelegen is in de Haven binnen deze stad. De kooppenningen bedragen F1175-0-0.  +
Pieternella Toolenaers weduwe van wijlen Nicolaas de Vos, wonende te Schiedam heeft verkocht en geleverd aan Cornelis Damen sr, in qualiteit als kerkmeester van de kerk der Rooms gezinde gemeente alhier te Zevenbergen, een custingsbrief groot in kapitaal 727-10-0, ten laste van Leendert van Beek, wonende binnen deze stad gevestig op, een huis en schuurtje daar annex mey de bakkeet, bakoven, swingelkeet, drooghuisje, boomgaart beplant met een considerabel meenigte beste vrugtboomen en omgeven aan twee zijde met considerabel zwaar willige olmen elsen en ander hout gelijk mede op een groote schuur ten westen daar naast staande alles met de erve en met al wat aard en nagelvast op voorschreven erve in de voorschreven gebouwen gevonden word staande en gelegen in de Lage Wipstraat binnen deze stad, belend o: de Schansdyk etc. zoals gepasseerd is voor schepenen alhier dd.12-8-1784.  +
Mattheus Henrik van Oosterzee, wonende in de Willemstad l/p(notaris Wouter de Prill te Rotterdam 9-4-1793): vrouwe Sabrina Henrica van den Santheuvel weduwe van wijlen dhr. Michiel Mattheus van Oosterzee, in leven capitein ingenieur ten dienste dezer lande wonende te Willemstad voor 2/3 part en mr. Hendrik Lodewyk van den Santheuvel, wonende te Dordrecht voor 1/3 part hebben verkocht en geleverd aan Frans van Hoof, wonende binnen deze stad, drie blokken weiland te samen groot 14 gemeten 8 2/3 roeden gelegen ten oosten van de Zantweg en ten westen poldersvliet in het Oudland van Zevenbergen. De kooppenningen bedragen F4514-0-0.  +