Types

Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Basic
 • Booleaans is een primitief gegevenstype voor het beschrijven van een waar/onwaar waarde.
 • Datum is een gegevenstype om punten in de tijd te representeren in een uniform formaat.
 • Getal
 • Tekst is een primitief gegevenstype om tekenreeksen van willekeurige lengte te beschrijven.
Contextual
 • Annotatie-URI is een variant van het URL gegevenstype, dat meestal wordt gebruikt voor een "owl:AnnotationProperty" exportdeclaratie.
 • Code is een variant van het Tekst gegevenstype, dat kan worden gebruikt voor technische teksten van willekeurige lengte, zoals broncode.
 • External identifier is a variant of the Text datatype to describe external resources (URI based) and requires assigned properties to declare an External formatter URI.
 • Geografische coördinaat is een gegevenstype dat geografische locaties beschrijft. Gebruik ervan vereist Semantic Maps.
 • Hoeveelheid is a datatype to describe quantities with a numeric representation and a unit of measurement.
 • Keyword is a variant of the Text datatype that has a restricted character length with a normalized content representation.
 • Pagina
 • URL
Container
 • Monolingual text is a container datatype that associates a text value with a specific language code.
 • Record is a container datatype that specifies a list of typed properties in a fixed order.
 • Reference is a container type that allows to record additional information (e.g. provenance data) about a value assignment.
Compound
 • E-mail is a special datatype to represent an email.
 • Telefoonnummer is een speciaal gegevenstype om internationale telefoonnummers te beschrijven conform RFC 3966.
 • Temperatuur is a special numeric datatype to represent a temperature.

 • _anu (Annotatie-URI)
 • _boo (Booleaans)
 • _cod (Code)
 • _dat (Datum)
 • _ema (E-mail)
 • _eid (External identifier)
 • _geo (Geografische coördinaat)
 • _num (Getal)
 • _qty (Hoeveelheid)
 • _keyw (Keyword)
 • _mlt_rec (Monolingual text)
 • _wpg (Pagina)
 • _rec (Record)
 • _ref_rec (Reference)
 • _txt (Tekst)
 • _tel (Telefoonnummer)
 • _tem (Temperatuur)
 • _uri (URL)